Portál Českého svazu koloběhu

Postup registrace v roce 2023

Několik důležitých poznámek k letošní registraci:

  • Registrační období začíná 1.2.2023.
  • Přestupní období končí 1.5.2023.
  • Jednou zvolený klub již nelze v daném soutěžním roce změnit.
  • ČSK nemá přísná pravidla pro přestupy, ale při změně klubu dodržujte pravidla fair play. Pokud měníš klubovou příslušnou během přestupního období, předem se domluv s oběma kluby.

Členské příspěvky

Všechny příspěvky za členy registrované v klubech musí platit klub (Svazové členské příspěvky a Závodní licence Rollo liga 2023.). Pouze individuální členové a členové neformálních teamů si platí příspěvky sami. Instrukce k platbě dostanete po registraci na sezónu na váš email.

Svazové členské příspěvky na rok 2023 jsou 100,- Kč pro všechny kategorie vyjma Přípravky (Přípravka neplatí žádné příspěvky)

Závodní licence Rollo liga 2023

Závodní licence pro Rollo ligu 2023 pro přípravku je 0,-Kč

Závodní licence pro Rollo ligu 2023 pro žáky, kadety až juniory je 100,- Kč

Závodní licence pro Rollo ligu 2023 pro dospělé kategorie je 400,-Kč