Kategorie Rolloligy 2020

Pohlaví Zkratka Kategorie Věk Ročník
muži MP přípravka chlapci 7 - 9 2011 - 2013
muži žáci 10 - 12 2008 - 2010
muži MK kadeti 13 - 15 2005 - 2007
muži MJ junioři 16 - 18 2002 - 2004
muži MS muži senioři 19 - 39 1981 - 2001
muži MM muži masters 40 - 49 1971 - 1980
muži MV veteráni 50 - 59 1961 - 1970
muži MU ultraveteráni 60 - 199 1821 - 1960
ženy ŽP přípravka dívky 7 - 9 2011 - 2013
ženy ŽŽ žákyně 10 - 12 2008 - 2010
ženy ŽK kadetky 13 - 15 2005 - 2007
ženy ŽJ juniorky 16 - 18 2002 - 2004
ženy ŽS ženy seniorky 19 - 39 1981 - 2001
ženy ŽM ženy masters 40 - 49 1971 - 1980
ženy ŽV veteránky 50 - 59 1961 - 1970
ženy ŽU ultraveteránky 60 - 199 1821 - 1960