Kategorie Rolloligy 2021

Pohlaví Zkratka Kategorie Věk Ročník
muži MP přípravka chlapci 7 - 9 2012 - 2014
muži žáci 10 - 12 2009 - 2011
muži MK kadeti 13 - 15 2006 - 2008
muži MJ junioři 16 - 18 2003 - 2005
muži MS muži senioři 19 - 39 1982 - 2002
muži MM muži masters 40 - 49 1972 - 1981
muži MV veteráni 50 - 59 1962 - 1971
muži MU ultraveteráni 60 - 199 1822 - 1961
ženy ŽP přípravka dívky 7 - 9 2012 - 2014
ženy ŽŽ žákyně 10 - 12 2009 - 2011
ženy ŽK kadetky 13 - 15 2006 - 2008
ženy ŽJ juniorky 16 - 18 2003 - 2005
ženy ŽS ženy seniorky 19 - 39 1982 - 2002
ženy ŽM ženy masters 40 - 49 1972 - 1981
ženy ŽV veteránky 50 - 59 1962 - 1971
ženy ŽU ultraveteránky 60 - 199 1822 - 1961