Kategorie Rolloligy 2022

Pohlaví Zkratka Kategorie Věk Ročník
muži MP přípravka chlapci 7 - 9 2013 - 2015
muži žáci 10 - 12 2010 - 2012
muži MK kadeti 13 - 15 2007 - 2009
muži MJ junioři 16 - 18 2004 - 2006
muži MS muži senioři 19 - 39 1983 - 2003
muži MM muži masters 40 - 49 1973 - 1982
muži MV veteráni 50 - 59 1963 - 1972
muži MU ultraveteráni 60 - 199 1823 - 1962
ženy ŽP přípravka dívky 7 - 9 2013 - 2015
ženy ŽŽ žákyně 10 - 12 2010 - 2012
ženy ŽK kadetky 13 - 15 2007 - 2009
ženy ŽJ juniorky 16 - 18 2004 - 2006
ženy ŽS ženy seniorky 19 - 39 1983 - 2003
ženy ŽM ženy masters 40 - 49 1973 - 1982
ženy ŽV veteránky 50 - 59 1963 - 1972
ženy ŽU ultraveteránky 60 - 199 1823 - 1962